• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายชื่อ เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED FELLOW) ภายใต้ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED FUND)

               

  

         กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรายชื่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 32 หน่วยงาน ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น “เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED FELLOW)” ที่ได้รับการรับรองจาก TED Fund โดยเครือข่ายฯ ดังกล่าว จะทำหน้าที่ในการบ่มเพาะ ให้คำปรึกษและคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ (Startup) ตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัย สำหรับเข้าร่วมโปรแกรม “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program : IDEA) และ โปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Proof of Concept : POC) ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund)

          สำหรับนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่ต้องการเข้าร่วมโปรแกรม Ideation Incentive Program : IDEA ทุนมูลค่า 100,000 บาท และโปรแกรม Proof of Concept : POC ทุนมูลค่าตั้งแต่ 500,000-1,500,000 บาท สามารถติดต่อ เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED FELLOW) ที่ท่านสะดวกได้ตั้งแต่บัดนี้ เพื่อเข้ารับคำปรึกษาและสมัครร่วมโครงการได้ทันท

          หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อ TED Fund ได้ที่ 02 333 3700 ต่อ 4072-4074 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   และเว็บไซต์ : www.tedfund.mhesi.go.th

เอกสารรายชื่อเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ

 

   

 

 

           


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท