กองทุนยุวสตาร์ทอัพ มอบทุน 1 แสนบาท หวังต่อยอดไอเดียเหล่ายุวชนอาสา  ให้เป็นนักรบทางเศษฐกิจใหม่ของประเทศไทย

กองทุนยุวสตาร์ทอัพ มอบทุน 1 แสนบาท หวังต่อยอดไอเดียเหล่ายุวชนอาสา ให้เป็นนักรบทางเศษฐกิจใหม่ของประเทศไทย

          เมื่อวันที่ (17 มิถุนายน 2563) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติมอบสิทธิ์แก่เหล่ายุวชนอาสา เข้าร่วมโปรแกรม “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม” รับทุนต่อยอดไอเดียธุรกิจมูลค่า 100,000 บาท จากกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภายใต้แผนงานยุวชนสร้างชาติ ซึ่งดำเนินงานโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) และมีหน่วยงานพันธมิตร ธนาคารออมสิน มาร่วมสนับสนุนทุนสำหรับสานฝันธุรกิจของเหล่าเยาวชนอีกด้วย

          โดยนิสิต นักศึกษา จากโครงการยุวชนอาสา ที่ผ่านการคัดเลือก จากกิจกรรม Pitching ในรูปแบบ Social Distancing ประกอบไปด้วยโครงการ ดังนี้ 1. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเติมอากาศแบบเวนจูรี่ร่วมกับกังหันทุ่นลอยในบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามด้วยการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2. โครงการพริกพีค พริกทอดกรอบสมุนไพร จากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 3. โครงการเครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระดับครัวเรือนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 4.โครงการการสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ 5. โครงการการวางแผนธุรกิจระบบเกษตรอจฉริยะด้วยแพลตฟอร์มยุวสมาร์ทฟาร์ม จากมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

          สำหรับกลุ่มนิสิต นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก เจ้าหน้าที่กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) จะเข้าไปบ่มเพาะให้ความรู้สำหรับการวางแผนธุรกิจ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา สามารถพัฒนาเป็น Startup ที่มีศักยภาพ และหากน้องๆ ต้องการต่อยอดไอเดียธุรกิจให้เติบโตในอนาคต เราก็พร้อมที่จะสนับในโปรแกรม “การเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-Seed)” ให้ทุนสนับสนุนสูงสุดตั้งแต่ 500,000-1,500,000 บาท ต่อไป

Date

18 มิถุนายน 2563

Tags

ยุวสตาร์ทอัพ

      ติดต่อเรา

       กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม

 

       สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

       73/2  ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท 

       เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์ 0 2017 5555 ต่อ 410 (สุทธิรักษ์)

       โทรสาร  0 2017 5566  อีเมล์ : info@nia.or.th

       www.nia.or.th

  

     

 

 

       กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6 

       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 4072-4074

       โทรสาร  0 2333 3764

       www.tedfund.mhesi.go.th