• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • tedinfo@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund แนะแนวทาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร ในการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund)

          วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก นายเอกธัช ภัทระโภคพัฐ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ได้เข้าร่วมหารือกับ รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ เพื่อปรึกษาแนวทางทางการเตรียมความพร้อมของนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ สำหรับเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ซึ่งให้การสนับสนุนทุนมูลค่าตั้งแต่ 100,000-1,500,000 บาท รวมถึงแนะนำ TED Fund ในฐานะหน่วยงานที่มีความสำคัญในการสนับสนับสนุนทุนอุดหนุนแก่ผู้ประกอบการและเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างให้ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพต่อไป

       โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองทุนฯ ได้ขึ้นทะเบียนเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 34 แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้เป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ ภายใต้กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)  ซึ่งหากนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ต้องการเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) สามารถติดต่อเครือข่ายที่ท่านต้องการเป็นสมาชิกได้ตั้งแต่บัดนี้ และสามารถตรวจสอบรายชื่อเครือข่ายได้ที่ : http://www.tedfund.most.go.th/index.php/pr-news/activities/181-tedfund-news-2020-11-23

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป